یک نسخه از چاپ نخست کتاب «گلهای شر» اثر شارل بودلر, نویسنده فرانسوی که یکی از نمادهای ادبی پاریس محسوب میشود، با امضای خود بودلر رکورد فروش کتابهای نادر را جابجا کرد.

بودلر این کتاب را با امضای خودش به «دولا کرا» یکی از دوستانی ادبی اش اهدا کرده بود. حالا این اثر پس از ۱۵۰ سال در یک حراجی در فرانسه با قیمت ۶۰۳هزار و ۱۵۰ یورو (معادل تقریبی ۳میلیاردو نوزده میلیون تومان) توسط یک فرد ناشناس خریداری شد.

کتاب گلهای شر یا «گلهای رنج» را برخیها انقلابی در شعر مدرن میدانند. این کتاب در زمان نشر خود در سال ۱۸۴۰ سروصدای بسیاری کرد و ناشر آن مجبور به حذف بخشی از قسمتهای آن شد. اشعار این کتاب را مهمترین اثر در شکل دادن به سمبولیسم فرانسوی میدانند.

این اثر با عنوان «گلهای رنج» با ترجمه محمدرضا پارسایار ترجمه و توسط نشر هرمس منتشر شد.

بودلر

فرانسویها اینکار را مترادف با ارج بخشیدن و تکریم مواریث ادبی خود مرادف میدانند. پیش از این گرانترین کتاب کمیاب فرانسوی اثری از آرتور رمبو بود که با امضای خودش به پل ورلن اهدا کرده بود. این کتاب با قیمت ۵۱۳هزار یورو (کمی بیش از ۲٫۵ میلیاردتومان) بفروش رفته بود.

این قبیل کتابها معمولا در دسترس عوام قرار نمیگیرند و به دلیل ارزش کلکسیونی شان معمولا با دقت و وسواس خاصی نگهداری میشوند.

teleg
  nl


 

پاسخ


− سه = 4