میگویند زیباترین آن و لحظه ی لذت بخش زمانیست که وی به خلق یک اثر نایل میآید و حیات آنرا بچشم میبیند. آنچه میخوانید روایتی ست که مارگارت اتوود نویسنده شهیر و کهنسال کانادایی از شکوه و لذت آن به رشته ی کلمه درآورده است.متن زیر برای اولین بار در ۲/۱۲/۲۰۱۳ در گاردین منتشر شد وحال ترجمه فارسی آن با قلم توانای آقای فرشید عطایی تقدیم شما میگردد.

 

روایت مارگارت اتوود از شکوه خلق

نویسنده: مارگارت اتوود

مترجم: فرشید عطایی

من تا آن موقع تمام داستان رمان را در ذهنم طراحی کرده بودم و وقتی قرار شد برای انتشار نسخه ی جلد-نازک رمان ‹آدمکش کور› به نیویورک بروم به آخر فصل ۷ رمان رسیده بودم. – ادامه مطلب

teleg
  nl


 

پاسخ


هفت × 6 =