یک جایزه ی ادبی غیر دولتی دیگر با فشار نهادهای نامعلوم لغو شد!

جایزه‌ی غیردولتی اکنون، که در آستانه‌ی اعلام نامزدهای نهایی رمان سال، بود طبق اعلام برگزار کنندگانش متأسفانه به دلیل آنچه «تحمیل شدن مشکلاتی از بیرون جایزه» خوانده شد, از ادامه‌ی راه بازماند.

برگزارکنندگان این جایزه در توضیح این اتفاق تنها گفتند “به همین سادگی و به همین تلخی.”

این درحالیست که هیچ توضیح دیگری از سوی آنها ارائه نشده و تنها قدردانی از عوامل و دست اندرکاران بسنده کرده اند:

لازم می‌دانیم سپاس و قدردانی عمیق خود را نثار نویسندگان و ناشرانی کنیم که با ارسال آثار خود به دبیرخانه‌ی جایزه، امیدوارانه قصد مشارکت در این حرکت مستقل ادبی را داشتند و حالا شرمسار آنان نیز شده‌ایم. همچنین از همه‌ی حامیان مالی و معنوی جایزه صمیمانه سپاسگزاریم و دست‌شان را به گرمی می‌فشاریم.در پایان، تنها واگوی این آرزوی نه چندان بلندپروازانه می‌ماند که ای کاش جوایز ادبی خصوصی هم می‌توانستند بی هیچ اجبار و تنگنایی نفس بکشند و بر قامت نحیف ادبیات داستانی معاصر ببالند. اما هزار افسوس که اکنون ناگزیریم توقفِ جایزه‌ی «اکنون» را در نیمه‌ی راهِ نخستین دوره‌‌ی آن اعلام کنیم، تا شاید وقتی دیگر

.

جایزه‌ی ادبی اکنون که به همت اعضای انجمن رمان ۵۱ راه‌اندازی و فراخوان آن تیرماه ۹۴ منتشر شد بنا بود به رمان‌های منتشرشده در سال ۱۳۹۳ که یکی از ناشران داخلی آن را منتشر کرده‌اند اهدا ‌شود. مبلغ جایزه‌ی رمان برتر نیز، ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. تنها شرط ورود رمان در روند داوری جایزه نیز‌، ارسال سه نسخه از اثر به دبیرخانه‌ی جایزه بود که ناشرانی چون آموت، افق، ثالث، چشمه، شهرستان ادب، ققنوس، مروارید، نگاه، نیستان و هیلا اقدام به این کار کرده بودند.

در طول یک دهه ی اخیر جریانی ناشناس و خزنده نسبت به لغو جوایز ادبی خصوصی و مستقل از دولت, موفق شده که از برگزاری این جشنواره ها و جوایز ادبی جلوگیری بعمل آورد. جریانی که حاضر به علنی کردن خود و ذکر دلیل این کار نیست و برگزارکنندگان این جوایز خصوصی هم توان اعلان ِ عاملان این اقدامات را درخود نمی بینند.

teleg
  nl


 

پاسخ


2 + هفت =