شاید اگر دانلد ترامپ میدانست که اظهاراتش تا بدین حد با انتقاد مواجه میشود هرگز آن سخنان تند و عجیب و غریب را به زبان نمیآورد.
در کشورهای توسعه یافته غربی یکی از مهمترین ارزشهای اجتماعی-سیاسی پذیرش انسانها فارغ از نوع عقاید دینی و باورهای مذهبی آنهاست. کشورهای غربی مدعی اند که باید به عقاید مذهبی دیگران احترام گذارد و تحت هیچ شرایطی آزادی بیان را از صاحبان عقاید مختلف (خاصه اقلیتهای دینی) سلب نکرد. و درصورتی که عقاید آنها جان مردم را به خطر نیاندازد و خارج از حیطه قانون اساسی این کشورها نباشد کسی حق جلوگیری از ادای فرائض دینی آنها را ندارد.
اینکه چنین ادعایی در عمل چقدر محقق شده و کارکرد داشته خود بحث دیگریست اما به هرحال در میان مردم چنین باوری (پذیرش عقاید مختلف و متکثر و احترام به آنها) به مثابه یک ارزش تلقی میشود. هرچند که بسیاری از جریانهای قدرتمند سیاسی و رسانه ای تلاش میکنند مسلمانان را از این قاعده مستثنی کنند اما سخنان ترامپ آنقدر نسنجیده بود که حتی مردم و نخبگان کشورهایی (که در خاورمیانه به اسلام ستیزی شهره اند) نسبت به این سخنان واکنش نشان دهند.
یکی از این افراد جی.کی.رولینگ خالق هری پاتر بود.
چندی پیش یکی از تحلیلگران شبکه بی.بی.سی در مقاله ای ترامپ را به واسطه سخنان ناسنجیده و رفتار نژاد پرستانه اش با «ولد مورت» شخصیت منفی مجموعه «هری پاتر» یکی دانسته بود، اما حالا سایت گاردین گزارش داده است که این نویسنده موفق رمانهای عامه پسند در مقام مقایسه ترامپ و ولدمورت به دفاع از شخصیت شرور رمانش پرداخته است و در یک پست توئیتری گفته است: «ولدمورت هرگز اینقدر بد نیست».

J.K.twitter

البته غیر از رولینگ نویسندگان و روشنفکران بسیاری دیگری نیز بوده اند که براین اظهارات ترامپ واکنش نشان دادند از “نوام چامسکی” گرفته تا مارلون جیمز (نویسنده افریقایی برنده جایزه بوکر) که با ذکر یک توضیح غیر قابل انتشار وی را نازیست خطاب کرد.

Marlon James, the Jamaican novelist, has won the 2015 Man Booker Prize for Fiction for "A Brief History of Seven Killings," his fictional retelling of the 1976 attempted murder of Bob Marley. Photograph by Felix Clay
مارلون جیمز: دیگر ترامپ چه غلطی باید بکند تا ما او را نازیست بدانیم. وی در آینده مسئله [احتمالا] مسئله اصلاح نژاد را [همچون هیتلر] پیش خواهد کشید
teleg
  nl


 

پاسخ


× سه = 9