بورخس گفته بود برای من بهشت جایی شبیه کتابخانه است.

آنچه در پی میآید تصاویریست از زیباترین کتابخانه های جهان که توسط BBC و بنیاد klementinum.com گردآوری شده است.

این تصاویر شکوه خیال انگیز معماری و تصویرگری و حتی مجسمه سازی در مهمترین نهاد فرهنگی بشر را به شما نشان میدهد

 El Escorial Library in Madrid
El Escorial Library in Madrid
The Admont Library, Admont, Austria
The Admont Library, Admont, Austria
Vancouver Public Library
Vancouver Public Library

کتابخانه عمومی ونکوور

Bodleian Library in Oxford
Bodleian Library in Oxford
 Trinity College Library in Dublin
Trinity College Library in Dublin
 Boston Public Library
Boston Public Library
Ruins of the Library of Celsus in ancient city of Ephesus
Ruins of the Library of Celsus in ancient city of Ephesus
 The Main Reading Room, Library of Congress in Washington, DC
The Main Reading Room, Library of Congress in Washington, DC
John Rylands Library in Manchester
John Rylands Library in Manchester
Sainte-Geneviève Library in Paris
Sainte-Geneviève Library in Paris
 Picton Reading Room, Liverpool Central Library
Picton Reading Room, Liverpool Central Library
 #1 The National Library Of Prague, Prague, Czech Republic
The National Library Of PragueCzech Republic
 George Peabody Library, Baltimore, Maryland, Usa
George Peabody Library, Baltimore, Maryland, Usa
St. Florian Monastery, Austria
St. Florian Monastery, Austria
The National Library Of China, Beijing, China
The National Library Of China, Beijing, China
The Library Of Congress, Washington, D.c., Usa
The Library Of Congress, Washington, D.c., Usa
Vennesla Library, Vennesla, Norway
Vennesla Library, Vennesla, Norway

Image credits: Sean Yan

 Walker Library, Minneapolis, Minnesota, Usa
Walker Library, Minneapolis, Minnesota, Usa
The City Libary, Stuttgart, Germany
The City Libary, Stuttgart, Germany

Image credits: Olivier Martel Savoie

Image credits: klementinum.com

Image credits: ccmailb

Image credits: klementinum.com

Image credits: LuizLouisLuix

Image credits: Iztok Alf Kurnik

teleg
  nl


 

پاسخ


+ نُه = 12