«اورهان پاموک» نویسنده ترک برنده نوبل ادبیات نظر خود را درباره کوتای نافرجام در کشورش اعلام کرد.

«اورهان پاموک» داستاننویس مطرح ترکیهای که آثاری چون «نام من سرخ» و «استانبول» را در کارنامهاش دارد، در واکنش به کودتای ناکام اخیر ترکیه گفت: میخواهم خیلی شفاف بگویم که کودتاها هیچوقت راه حل مشکلات ترکیه نبودهاند.

او افزود: به دلایل متعددی انتقاداتی نسبت به دولت وابسته به حزب عدالت و توسعه وارد است. من در طول عمرم شاهد سه کودتای نظامی و شکست چهار کودتا بودهام. همه اینها باعث بروز بزرگترین مشکلات و نارضایتی مردم شدهاند.

«پاموک» همچنین اظهار کرد: خیلی خوشحالم که احزاب مخالف با زبان انتقاد نسبت به کودتا صحبت کردند، چون آینده ترکیه دموکراسی کامل خواهد بود.

«اورهان پاموک» به عنوان یکی از مطرحترین رماننویسان ترکیه، خالق آثاری چون «زندگی نو»، «موزه معصومیت»، «برف»، «کتاب سیاه»، «نام من سرخ» و اثر زندگینامهای «استانبول» است. «پاموک» اولین رمانش «جودت بیک و پسرانش» را در سال ۱۹۸۲ به چاپ رساند و یک سال پس از آن «خانه خاموش» را منتشر کرد. او نوبل ادبیات را در سال ۲۰۰۶ به خود اختصاص داد. «پاموک» در سال ۲۰۰۳ جایزه «ایمپک دوبلین» را برای «نام من سرخ» دریافت کرد. آثار این نویسنده تاکنون بیش از ۱۱ میلیون جلد در سرتاسر جهان فروش داشته است.

teleg
  nl


 

پاسخ


پنج × 9 =