تحقق یک فرم در قصه نویسی فارسی
بوف کور، ملکوت، شازده احتجاب، گاو خونی و …

یک دوره ده جلسه‌ای تاریخ تحلیلی قصه‌نویسی فارسی با استناد به پنج اثر شاخص که اشتراک‌ آنها قالب رمان کوتاه است.
این اتفاقی است؟
در این دوره می‌کوشم اشتراک‌های فرمی (همچنین بلوغ و تحقق برخی از صناعت‌های قصه‌نویسی) را در این آثار تبیین کنم.
که شاید برای قصه‌نویس امروز هم از این حیث الهام بخش باشد.
اصلا شاید وضع اقتصاد و امکان ناپذیری نویسنده حرفه‌ای بودن در اوضاع فعلی ایجاب کند تا قصه نویس در وهله اول و لزوم نهادهای ادبی از جمله ناشر و… به قالبی که با بضاعت موجود ممکن است بستر خلق آثار بهتری باشند دوباره نگاه کنند.
#امیرحسین_خورشیدفر

تاریخ شروع: ۱۶شهریور از ساعت ۶ تا ۸ شب
هزینه: ۲۵۰هزار تومان

تلفن ثبت‌نام: ۸۸۸۹۲۲۲۸

teleg
  nl


 

پاسخ


یک + = 5