شعر هفته: روشنی، من، گل، آب + فیلم سهراب سپهری

0
1583

مریم مهاجر:

برای شعر بد ندیدیم این فیلم را که از قرار معلوم تنها فیلم بجای مانده از سهراب سپهری‌ست تقدیم‌تان نماییم.

در این فیلم بخشی از اشعار سهراب با صدای احمدرضا احمدی قرائت می‌شود.

 

 

 

 

دانلود

 


 

روشنی من گل آب

 

ابری نیست

بادی نیست

می نشینم لب حوض

گردش ماهی ها روشنی من گل آب

پاکی خوشه زیست
مادرم
ریحان می چیند
نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر

اطلسی هایی تر

رستگاری نزدیک

لای گلهای حیاط
نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد
نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد
پشت لبخندی پنهان هر چیز
روزنی دارد دیوار زمان که از آن چهره من پیداست
چیزهایی هست
که نمی دانم
می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد
می روم بالا تا اوج من پر از بال و پرم
راه می بینم در ظلمت من پر از فانوسم
من پر از نورم و شن
و پر از دار و درخت
پرم از راه از پل از رود از موج
پرم از سایه برگی در آب
چه درونم تنهاست

teleg
  nl


 

پاسخ


دو + 9 =