ایرنا – آنکارا – عملیات ساخت دیوار مرزی توسط دولت ترکیه در شمالی ترین نقطه مرزی دو کشور ایران و ترکیه و در ساحل رودخانه قره سو.*۳*


Powered by WPeMatico

teleg
  nl