رفتن به منبع
Author:

افشین شاهرودی عکاسی که در شاعری هم دستی بر آتش دارد از کودکیش،اینکه چطور به شعر روی آورده و هم چنین بعدها که عکاس شده و نقدهایی درباره شاعریش شنیده صحبت کرده است.

Powered by WPeMatico

teleg
  nl