ارومیه- ایرنا- مدیرعامل تولیت شمس تبریزی در خوی گفت: تاکنون ۱۶۷ مقاله به دبیرخانه کنگره شمس واصل شده که از این تعداد ۶۷ مقاله به مرحله اول داوری راه پیدا کرده است.

رفتن به منبع
Author: ارومیه- ایرنا- مدیرعامل تولیت شمس تبریزی در خوی گفت: تاکنون ۱۶۷ مقاله به دبیرخانه کنگره شمس واصل شده که از این تعداد ۶۷ مقاله به مرحله اول داوری راه پیدا کرده است.

ارومیه- ایرنا- مدیرعامل تولیت شمس تبریزی در خوی گفت: تاکنون ۱۶۷ مقاله به دبیرخانه کنگره شمس واصل شده که از این تعداد ۶۷ مقاله به مرحله اول داوری راه پیدا کرده است.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl