رفتن به منبع
Author:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه ما برای توسعه و ترویج فرهنگ وقف طرح‌های جامعی را در سازمان اوقاف ارائه داده‌ایم، گفت: متأسفانه در اجرای فرهنگ وقف در جامعه گاهی با مشکلاتی روبرو هستیم که بخش عمده آن به دوران پهلوی برمی‌گردد و آن، آشنا نبودن مردم با فرهنگ وقف است.

Powered by WPeMatico

teleg
  nl