شیراز- ایرنا- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، زبان هنر را گویا ترین و تاثیرگذارترین زبان ها دانست و گفت: رسالت هنرمند بسیجی، اعتلای ارزش های دینی و انقلابی با بهره گرفتن از این زبان است.

رفتن به منبع
Author: شیراز- ایرنا- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، زبان هنر را گویا ترین و تاثیرگذارترین زبان ها دانست و گفت: رسالت هنرمند بسیجی، اعتلای ارزش های دینی و انقلابی با بهره گرفتن از این زبان است.

شیراز- ایرنا- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، زبان هنر را گویا ترین و تاثیرگذارترین زبان ها دانست و گفت: رسالت هنرمند بسیجی، اعتلای ارزش های دینی و انقلابی با بهره گرفتن از این زبان است.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl