رفتن به منبع
Author:

مجری برنامه «تهران ۲۰» درباره عملکرد ایسنا پس از ۱۸ سال حضور در عرصه رسانه، گفت: ما که خبرنگار رسانه‌های دیداری و شنیداری بودیم، به عنوان یک منبع معتبر به ایسنا نگاه می‌کردیم.

Powered by WPeMatico

teleg
  nl