رفتن به منبع
Author:

مریم مفتاحی نبود نوآوری و وجود تقلید در کار نویسنده‌های ایرانی را از عوامل استقبال مخاطبان از آثار ترجمه دانست.

Powered by WPeMatico

teleg
  nl