دهلی نو – ایرنا – شیعیان حیدرآباد در هند در سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) با برگزاری محافل متعدد به جشن و پایکوبی پرداختند.

رفتن به منبع
Author: دهلی نو – ایرنا – شیعیان حیدرآباد در هند در سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) با برگزاری محافل متعدد به جشن و پایکوبی پرداختند.

دهلی نو – ایرنا – شیعیان حیدرآباد در هند در سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) با برگزاری محافل متعدد به جشن و پایکوبی پرداختند.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl