گناوه-ایرنا- در آیینی از فیلم مستند به روایت ایرجو ( زنده یاد ایرج شمسی زاده) شاعر و محلی سرای جنوب کشور از بندرگناوه با استقبال پرشور مردم در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس این شهرستان رونمایی و اکران شد.

رفتن به منبع
Author: گناوه-ایرنا- در آیینی از فیلم مستند به روایت ایرجو ( زنده یاد ایرج شمسی زاده) شاعر و محلی سرای جنوب کشور از بندرگناوه با استقبال پرشور مردم در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس این شهرستان رونمایی و اکران شد.

گناوه-ایرنا- در آیینی از فیلم مستند به روایت ایرجو ( زنده یاد ایرج شمسی زاده) شاعر و محلی سرای جنوب کشور از بندرگناوه با استقبال پرشور مردم در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس این شهرستان رونمایی و اکران شد.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl