رفتن به منبع
Author:

کتاب «جانورنامه» اثری است که نویسنده بلغاری‌اش به بهانه شوخی با حیوانات، خلق و خو و رفتار ناپسند انسان‌ها و جامعه بشری را نشانه رفته است.

Powered by WPeMatico

teleg
  nl