تهران- ایرنا- نمایندگانی از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دکتر داریوش شایگان فیلسوف ، اندیشمند معاصر و از مفاخر فرهنگی کشورمان عیادت کردند.

رفتن به منبع
Author: تهران- ایرنا- نمایندگانی از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دکتر داریوش شایگان فیلسوف ، اندیشمند معاصر و از مفاخر فرهنگی کشورمان عیادت کردند.

تهران- ایرنا- نمایندگانی از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دکتر داریوش شایگان فیلسوف ، اندیشمند معاصر و از مفاخر فرهنگی کشورمان عیادت کردند.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl