بشنوید: بشارت / شعر سایه و صدای شجریان

0
656

در اوان ِ وقوع انقلاب من نبودم، اما از دل این قطعه میتوان نبض آنزمان را حس کرد.

مضرابهای چابک مشکاتیان و طرب تار لطفی و ارکستر چاووش که دانه چین ِ صدای رسای محمدرضا شجریان بود، به خوبی میتواند به گوشهای ما نشان دهد که بذر امید چگونه جوانه زده بود.

بزمگاه ِ آزادی

زمان قرعه ی نو می زند به نام شما

خوشا که جهان می رود به کام شما

درین هوا چه نفس ها پر آتش است و خوش است

که بوی خود دل ماست در مشام شما

تنور سینه ی سوزان ما به یاد آرید

کز آتش دل ما پخته گشت خام شما

فروغ گوهری از گنج خانه ی دل ماست

چراغ صبح که بر می دمد ز بام شما

ز صدق آینه کردار صبح خیزان بود

که نقش طلعت خورشید یافت شام شما

زمان به دست شما می دهد زمام مراد

از آن که هست به دست خرد زمام شما

همای اوج سعادت که می گریخت ز خاک

شد از امان زمین دانه چین دام شما

به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد

که چون سمند زمین شد سپهر رام شما

به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی

طرب کنید که پر نوش باد جام شما (ه.الف.سایه)
نام قطعه: «بشارت» آهنگساز:محمدرضا لطفی
خواننده: #محمدرضا_شجریان
شاعر: #هوشنگ_ابتهاج
آلبوم: سپیده

نمایش قطعه در آپارات (کانال ویدئویی آوانگارد)

 

دانلود

teleg
  nl


 

پاسخ


× شش = 12