اهواز – ایرنا- رییس نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان گفت:در ۱۷ اسفند روز کتابخوانی،۲۷ کتابخانه خوزستان میزبان علاقه مندان به کتاب است و برنامه های متنوعی در آنها برگزار می شود.

رفتن به منبع
Author: اهواز – ایرنا- رییس نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان گفت:در ۱۷ اسفند روز کتابخوانی،۲۷ کتابخانه خوزستان میزبان علاقه مندان به کتاب است و برنامه های متنوعی در آنها برگزار می شود.

اهواز – ایرنا- رییس نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان گفت:در ۱۷ اسفند روز کتابخوانی،۲۷ کتابخانه خوزستان میزبان علاقه مندان به کتاب است و برنامه های متنوعی در آنها برگزار می شود.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl