رفتن به منبع
Author:

معاون عمرانی استاندار همدان گفت: خیابانی که در هگمتانه کشیده شده و آسفالتی که ریخته شده «موقتی» است و به محض رسیدن اعتبار برای اجرای طرح تفصیلی و ایجاد مسیر اصلی، این خیابان جمع می‌شود.

Powered by WPeMatico

teleg
  nl