به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نهمین جشنواره قند پارسی برگزیدگان خود را در بخش داستان کوتاه معرفی کرد.

نویسندگان برگزیده این دوره از جشنواره قند پارسی عبارتند از:

رتبه اول
خداد حیدری(از خانه ادبیات افغانستان: تهران)/ داستان «ناسور»

رتبه دوم
معصومه امیری(از کانون ادبی کلمه: قم)/ داستان «در شش جهتی که باد می‎وزید»

رتبه سوم
زهره حسینی(از خانه ادبیات افغانستان: اصفهان)/ داستان «زمان بیشتر»

تقدیرشدگان
سمیه کابلی(از کانون ادبی کلمه: قم)/ داستان «وقتی سرک تر می‎شود»
مهدی دهقان(از کانون ادبی کلمه: قم)/ داستان «تغییر»
محبوبه خرمی(از موسسه فرهنگی هنری تسنیم: تهران)/ داستان «پِشَک سیاه»
مرتضی احمدیار(از خانه ادبیات افغانستان: اصفهان)/ داستان «اقبال، جوراب‎هایم کو؟»
حکیمه اخلاقی(از خانه ادبیات افغانستان: اصفهان)/ داستان «سکوت تالاب گاوخونی»
معصومه جعفری(از خانه ادبیات افغانستان: تهران)/ داستان «پنجره بزرگ شیشه‎ای»
حسین محمدی(از خانه ادبیات افغانستان: تهران)/ داستان «کهریزک»


رفتن به منبع
Author:

Powered by WPeMatico

teleg
  nl