سید جواد طباطبایی (زادهٔ ۲۳ آذر ۱۳۲۴) از مهمترین نظریه پردازان و مدرسان تاریخ و فلسفه سیاسی در ایران است.

درسگفتارهای این فیلسوف و پژوهشگر ایرانی در حوزه های فلسفه و تاریخ و سیاست از مهمترین منابع آموزشی تاریخ و فلسفه سیاسی در حال حاضر محسوب میشود. او عضو سابق هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. طباطبایی در حال حاضر مدیر گروه فلسفهٔ مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی است.

آنچه در پی میآید شامل چند مجموعه از درسگفتارهای مهم و محبوب دکتر سیدجواد طباطبایی ست که برای علاقمندان عرضه شده است.

مجموعه اول شامل درسگفتارهای پدیدارشناسی روح هگل است که بعنوان یکی از بهترین مراجع راهنما برای مطالعه کتاب ثقیل پدیدارشناسی روح در ایران مورد استفاده قرار میگیرد.

سید جواد طباطبایی در مقدمه درسگفتار می‌گوید:فلسفه را در ایران معمولا به خاطر خلاصه ها و تاریخ فلسفه برگزار می‌کنند،متن،بویژه متن های مهم و اصلی را درس نمی‌دهند.من اینجا کوشش می‌کنم برخی متن‌های مهم را که نمی‌توانیم آنها را نشناسیم و نخوانیم به تدریج به عنوان متن‌های اصلی.تفسیر کنم. کتاب پدیدارشناسی روح هگل مشکل ترین کتاب تاریخ فلسفه جدید است. بنابراین و بی آنکه قصدم ناامید کردن باشد، باید بگویم کار بسیار سختی پیش روی داریم، هم برای من در توضیح و هم برای شما دردنبال کردن رشته مطالب.

لینک دانلود پی.دی.اف درسگفتارهای پدیدارشناسی روح هگل (سیدجواد طباطبایی)


 

درسگفتارهای انقلاب فرانسه:

درسگفتارهای “فلسفه سیاسی انقلاب فرانسه” که در سال ١٣٨۶با شرکت جمعی از دانشجویان و دانش‌پژوهان علاقمند به اندیشه‌ی سیاسی برگزار شده است، از جمله مهم‌ترین سلسله درس‌گفتارهای ‌جواد طباطبایی در حوزه‌ی اندیشه جدید اروپایی است.در اهمیت این درس‌گفتارها، باید دانست که انقلاب فرانسه به‌مثابه‌ی پایانی بر عصر روشنگری و آغازی بر دنیای جدید قلمداد می‌شود.انقلاب فرانسه پدیده‌ای است که هم به مباحث مطرح در اندیشه‌ی سیاسی آن دوران جهت می‌دهد، و هم مباحث فلسفی پس از خود را متاثر می‌سازد، به‌طوری که به جرات می‌توان گفت که اندیشه‌ی همه‌ی اندیشمندان بزرگ پس از این انقلاب، به نوعی با التفاتی به پیامدهای این انقلاب سامان یافته است.از اندیشمندانی که در آستانه‌ی انقلاب فرانسه و به‌نوعی به‌عنوان نظریه‌پردازان این انقلاب ظاهر شده‌اند، می‌توان به مونتسکیو، روسو و ولتر اشاره کرد که به همراه جان لاک مباحث پراهمیتی را در حوزه‌ی فلسفه سیاست و حقوق طرح کردند که به‌عنوان پایه‌های نظری انقلاب فرانسه محسوب می‌شوند.همچنین از بزرگ‌ترین اندیشمندان پس از انقلاب که نظام فلسفی آنها در ارتباط وثیقی با این انقلاب طرح‌ریزی شده است، به هگل و مارکس می‌توان اشاره کرد.شاید بتوان نقطه اوج التفات به ماهیت و پیامدهای انقلاب فرانسه را در فلسفه‌ی هگل یافت، که در عین پذیرش کلیت این انقلاب، با نگاه انتقادی، اصلاحات اساسی در مبانی نظری آن وارد کرده است.

در مجموع همانطور که گفته‌اند:ایده‌آلیسم آلمانی، انقلابی در نظر بود، همان‌طور که انقلاب فرانسه ،انقلابی در عمل.به عبارت دیگر، دنیای جدید با دو انقلاب آغاز می شود:انقلاب فرانسه که انقلابی در عمل بود، و ایده‌آلیسم آلمانی که انقلابی در نظر بود.در این درس‌گفتارها، دکتر طباطبایی ضمن توجه دادن به مهم‌ترین تفسیرهایی که از وجوه متعدد این انقلاب به عمل آمده است، به‌ویژه تفسیر توکویل که معروف‌ترین و معتبرترین تفسیرهاست، سعی کرده‌اند انقلاب فرانسه را به‌عنوان حلقه‌ای میان اندیشه‌ی سیاسی قبل و بعد از آن ببینند و به‌ویژه پیامدهای حقوقی این انقلاب را برجسته کنند، بنابراین می‌توان گفت که درس‌گفتارهای انقلاب فرانسه، تبیین فلسفی دوره‌ی بسیار مهمی در تاریخ اندیشه سیاسی در غرب است. این درس‌گفتارها در چهار دوره تنظیم شده است که به‌تناوب، هر دوره در قالب یک فایل صوتی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است:

دوره اول و دوم : وقایع مهم انقلاب فرانسه+ نظرات موافقان و مخالفان

دوره سوم: دیدگاه تکویل در باره انقلاب فرانسه ودموکراسی در امریکا

دوره چهارم: انقلاب فرانسه در اندیشه سیاسی کانت و فیشته

 


 

درسگفتارهای اندیشه سیاسی ماکیاول:

درسگفتارهای ماکیاول که استاد سیدجواد طباطبایی در اواخر دهه ۱۳۸۰ خورشیدی به تدریس آن پرداخته اند یکی از مهم ترین درس گفتارهایی است که علاوه بر به چالش کشاندن بسیاری از ناراستی های سیاست و فرهنگ علوم سیاسی کشور در بردارنده مطالعه و بررسی تطبیقی آرای این عالم علم سیاست(ماکیاول) است.

 

دانلود درسگفتارهای اندیشه سیاسی ماکیاول


 

🛒برای (خرید این مجموعه) و دریافت رمز عبور نسخه صوتی این درسگفتارها که در یازده جلسه برگزار شده است باما تماس بگیرید:
آی.دی تلگرام: @tajahmadi_ir

 

teleg
  nl


 

پاسخ


6 + چهار =