Van Gogh, Pair of Shoes, 1886

 

فلسفه هنر یکی از رشته های تطبیقی و زیرمجموعه رشته فلسفه است که در آن  به تبیین مبادی و مبانی غیر هنری هنر یا به تعبیر دیگر به تبیین مبادی فلسفی هنر می پردازد.

آنچه در پی میآید شامل چند مجموعه از درسگفتارهای تخصصی فلسفه هنر است. که توسط آقای صفاریان و امیر مازیار در قالب درسگفتارهای فلسفه هنر تدوین شده است.

مجموعه اول شامل درسگفتارهای دکتر امیر مازیا استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران و علامه است که در آن به بررسی مبانی اصلی فلسفه هنر و معرفی دستگاههای معرفتی فیلسوفان جریان ساز این رشته ی مهم فلسفی پرداخته است.

درسگفتارهای فلسفه هنر دکتر امیر مازیار


📙مجموعه دوم شامل درسگفتارهای فلسفه هنر در منظومه فکری هگل است. که توسط حامد صفاریان تدوین شده است.  وی در توضیح محتوای این درسگفتار آورده است:

در این سلسله گفتارها پس از ترسیم طرحی از زمینه و زمانه‌ای که هگل درسگفتارهای فلسفه هنر خود را در آن عرضه کرده بود، خواهیم کوشید با تمرکز بر متن آلمانی مقدمۀ این درسگفتارها مدخلی بجوییم نه فقط به فلسفۀ هنر هگل، بلکه به دستگاه فلسفی او بطور کلی.

درسگفتارهای فلسفه هنر هگل (حامد صفاریان)


دانلود درسگفتارهای فلسفه هنر ؛ بابک احمدی

📙مجمموعه سوم: #درسگفتارهای_فلسفه_هنر #بابک_احمدی
این مجموعه در موسسه کارنامه برگزار شده و یکی از محبوبترین درسگفتارهای #فلسفه_هنر است که توسط دکتر بابک احمدی و برمبنای کتاب مشهور ایشان «حقیقت و زیبایی؛درسهای فلسفه هنر» تدوین شده.
این درسگفتارها با زبانی قابل فهم و جذاب برای تمام کسانی که مخاطب جدی آثار هنری هستند،سرشار از نکات آموزنده است.

اگر کتابهای دکتر بابک احمدی در زمینه تاریخ فلسفه و هنر بخصوص کتاب «حقیقت و زیبایی؛ درس‌های فلسفه هنر» را دنبال کرده باشید،باید خدمتتان عرض کنیم که این درسگفتارها در واقع بسط و توضیح کامل ِ مباحث مطروحه در کتابهای دکتر بابک احمدی در زمینه فلسفه و پژوهش هنر است.
لینک دانلود مجموعه درسگفتارهای فلسفه هنر #بابک_احمدی:

https://t.me/avangardshop1/73


 

🖍این فایلهای صوتی جهت سهولت دانلود در دو مجموعه زیپ شده برای دانلود در اختیار شما قرار گرفته است. برای اطلاع از نحوه دریافت رمز عبور (فایل زیپ شده) این مجموعه از طریق این آی.دی باما تماس بگیرید: @tajahmadi_ir

 

teleg
  nl


 

پاسخ


× هشت = 72