برای دریافت هدیه آوانگارد بمناسبت این روز به کانال آوانگارد در تلگرام مراجعه فرمایید:

https://telegram.me/avangardsite

 

مرکز سعدی شناسی ایران از سال ۱۳۸۱ روز اول اردیبهشت ماه را روز سعدی اعلام نمود و در اول اردیبهشت ۱۳۸۹ و در اجلاس شاعران جهان در شیراز، نخستین روز اردیبهشت ماه از سوی نهادهای فرهنگی داخلی و خارجی به عنوان روز سعدی نامگذاری شد.

 

بشنوید:

آواز «قبله عشق» در بیات زند (همان بیات ترک پیشا قجری) از آلبوم «در خیال»

– غزل: سعدی

-آواز: محمد‌ رضا شجریان

-سه تار: بهداد بابایی درآمد بیات ترک

دانلود

«برخیز تا یکسو نهیم این دلق(۱) «ازرق فام»(۲) را
«هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رسد
«می با جوانان خوردنم، باری تمنا می کند
«از مایه بیچارگی، قِطمیر مردم می شود
«زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می‌کشد
غافل مباش ار عاقلی، دریاب اگر صاحبدلی(۹)
«جایی که سرو بوستان با پایِ چوبین می‌چمد
«دلبندم آن پیمان گسل، منظور چشم، آرام دل
دنیا و دین و صبر و عقل از من برفت اندر غمش
«باران اشکم می‌رود، وز ابرم آتش می‌جهد»(۱۳)
سعدی! ملامت نشنود، «تا جان در این سر می رود»(۱۵)   بر باد قلّاشی(۳) دهیم این شرک تقوی نام را»(۴)
توحید بر ما عرضه کن، تا بشکنیم اصنام را»(۵)
تا کودکان در پی فتند این پیر دُردآشام را»(۶)
ماخولیای مهتری، سگ می کند بَلعام را»(۷)
کز بوستان باد سحر، خوش می‌دهد پیغام را»(۸)
باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایّام را
ما نیز در رقص آوریم، آن سرو سیم اندام را»(۱۰)
نی نی! دلارامش مخوان، کز دل ببرد آرام را»(۱۱)
«جایی که سلطان خیمه زد، غوغا نمانَد عام را»(۱۲)
«با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام را»(۱۴)
صوفی! گرانجانی(۱۶) ببر، ساقی! بیاور جام را

۱)جامه پشمینه که درویشان می پوشند ۲)کبودرنگ ۳)باده پرستی، میخوارگی ۴)منظور سعدی از این بیت این است: برخیز تا جامه کبود دورویی را از تن به در آوریم و زهد و عبادت همراه با ریا و دورویی را کنار بگذاریم و با شراب معرفت و عشق الهی بشوییم ۵)بت پرستان هر روز رو به یک قبله هستند، توحید و یگانگی خداوند را به ما نشان بده تا همه بتها(معشوقان زیبارو) را بشکنیم ۶)منظور: سعدی با اینکه پیر است اما آرزوی خوردن شراب با جوانان زیبا رو را دارد(هنوز هم عاشق است) تا کسانی که هنوز در عشق کودک هستند و تازه قدم در راه عاشقی نهاده اند راه این پیری که شراب عشق می نوشد را ادامه دهندو همانند او عاشق باشند – دردآشام: شرابخوار ۷) منظور: از بیچارگی و فرومایگی است که قطمیر سگ اصحاب کهف انسان می شود، اما جنون بزرگی، بلعام(زاهدی که در زمان حضرت عیسی ایمانش را از دست می دهد) را سگ می کند ۸)از این سختی و رنج خلوت و تنهایی خود دلم می خواهد به صحرا و باغ بروم، زیرا که باد صبحگاهی پیامهای خوبی را از بوستان می آورد ۹)عاشق ۱۰) جایی که درخت سرو با تنه چوبینش می خرامد و با ناز تکان می خورد، ما هم معشوق سیمین تن خود را به رقص می آوریم- سیم اندام: آنکه اندام وی سفید و تابان باشد ۱۱)معشوقم آن پیمان شکن است که پسندیده چشم و دیده من و مایه آرامش دل من است. نه نه او را دلارام نخوان زیرا که او آرام و قرار را از من گرفت ۱۲)جایی که پادشاه خیمه بزند، مردم عادی نمی توانند رفت و آمد داشته باشند- منظور: در وجود سعدی سلطان عشق خیمه زده و دنیا و دین و صبر و عقل در وجودش جایی ندارد. ۱۳) اشک همانند باران از چشمان من فرو می ریزد و آه سوزان از دلم بر می خیزد(سعدی سینه اش را به ابر تشبیه کرده است) ۱۴) به کسانی که در راه عشق به کمال رسیده اند بگو دل سوزاندن کسانی که تازه قدم در راه عشق نهاده اند و هنوز به کمال نرسیده اند درست نیست. ۱۵) کنایه از زنده بودن در راه عشق است- مفهوم مصرع: سعدی تا هنگامی که در راه عشق گام بر می دارد سرزنش دیگران را نمی پذیرد ۱۶)سستی و کاهلی- ناخوشایندی در معاشرت
teleg
  nl


 

پاسخ


− 5 = چهار