بوشهر- ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: باتوجه به نقش استفاده از کالای ایرانی در رونق اقتصادی ، افزایش مصرف کالای داخلی و بهبود کیفیت آن از جمله سرفصلهای کاری این شورای است

رفتن به منبع
Author: بوشهر- ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: باتوجه به نقش استفاده از کالای ایرانی در رونق اقتصادی ، افزایش مصرف کالای داخلی و بهبود کیفیت آن از جمله سرفصلهای کاری این شورای است

بوشهر- ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: باتوجه به نقش استفاده از کالای ایرانی در رونق اقتصادی ، افزایش مصرف کالای داخلی و بهبود کیفیت آن از جمله سرفصلهای کاری این شورای است


Powered by WPeMatico

teleg
  nl