کاشان- ایرنا- رئیس مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از تشکیل مجمع گفت و گوهای فرهنگی ایران و عرب در دانشگاه کاشان خبر داد.

رفتن به منبع
Author: کاشان- ایرنا- رئیس مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از تشکیل مجمع گفت و گوهای فرهنگی ایران و عرب در دانشگاه کاشان خبر داد.

کاشان- ایرنا- رئیس مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از تشکیل مجمع گفت و گوهای فرهنگی ایران و عرب در دانشگاه کاشان خبر داد.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl