مثنوی با تصحیح محمدعلی موحد:

استاد موحد درمورد دلیل تصحیح دوباره مثنوی گفته:

ماجرا بر می‌گردد به ۴۰ سال پیش و شروع آن از همایشی بود که برای بزرگداشت مولانا در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد و سخنران اول آن مرحوم مینوی بود. عنوان سخنرانی او، که متن آن در شماره ۱۲-۱۰ مجله راهنمای کتاب سال ۱۳۵۳ به چاپ رسید، چنین بود: «لزوم اهتمام در چاپ کردن کتب مولانا به طریق صحیح انتقادی».

مرحوم مینوی سخنان خود را با مصراع اول مثنوی شروع کرد: «بشنو این نی چون شکایت می‌کند» و گفت: این شکایت‌کننده مولانا جلال‌الدین محمد بلخی است و شِکوه او از ما مردم است که کتاب‌های او را چنان که باید و شاید به طبع نرسانده‌ایم. نه یک مثنوی صحیح داریم، نه یک دیوان شمس تبریزی صحیح. کتاب‌های دیگر ادبی بزرگ هم که داریم به همین حال است.

مینوی توضیح هم داد: مراد بنده از «صحیح» آن است که نزدیک باشد به آنچه گویندگان و نویسندگان این‌ها گفته و نوشته‌اند، نه آنچه در طول سالیان متمادی از زمان مؤلف تا به امروز بر حسب تصرفات عمدی و سهوی نساخ و خوانندگان در این کتب راه یافته …. . مینوی در پایان این سخرانی گفت: یک‌بار هم بیاییم آن مثنوی را چاپ کنیم که مولانا گفته است.

لزوم چاپ نسخه مصححی از مثنوی از دیرزمانی مطرح بود. مصحح چاپ علاءالدوله مدعی است که چاپ او «مبتنی بر نسخه‌ای بسیار کهن از مثنوی است»، اما آن «نسخه بسیار کهن» را معرفی نمی‌کند. چاپ خوانساری که مرحوم جلال همایی آن را بر چاپ علاءالدوله ترجیح می‌نهد، براساس نسخه‌ای که «خاتم فلاسفه»، میرزا ابوالحسن جلوه تصحیح کرده بود. آن نسخه را که به قول ناشر «در صحبت و اعتبار، ترجیحش بر نسخ دیگر، رجحان فرقان مبین بر اساطیر الاولین می‌نمود» یک بار دیگر با نسخه‌هایی که باز به قول ناشر «بعضی از آن قریب به عهد مولوی قدس سره تنمیق یافته بود» مطابقت داده بودند. این ناشر نیز مشخصات نسخه‌های قریب به عهد مولوی خود را معلوم نمی‌کند و بیش از این نمی‌گوید که کار تصحیح بر عهده انجمنی بوده «از وجوه فضلاء عالی‌مقدار و رؤوس ادبا فضیلت‌شعار که زمانی دراز و روزگاری دیرباز کل اجزا مستنسخه را جز فجزءً با کمال مداقه مقابله و تصحیح می‌نمودند». از این قرار شیوه کار این انجمن و نیز روشی که در انتخاب میان ضبط‌های متفاوت نسخه‌ها به کار می‌برده‌اند، روشن نیست.

مرحوم فروزانفر می‌گوید در سال ۱۳۲۱ مثنوی چاپ علاء‌الدوله را با مثنوی خطی مصحح عبداللطیف عباسی، که در دو نوبت مثنوی را از روی ۸۰ نسخه تصحیح کرده است، مقابله کرده و آخرالامر به این نتیجه رسیده بود که «بهترین چاپ همان طبع لیدن است».  نسخه طبع لیدن همان نسخه‌ای است که به اهتمام نیکلسون تصحیح شده و آقای پورجوادی در پیشگفتار تجدید چاپ آن گزارشی وافی از چگونگی آن به دست داده‌اند.

موحد در ادامه به الحاقات موجود از مثنوی اشاره کرده و در ذیل «طلیعه الحاقات» می‌نویسد: گلپینارلی، در معرفی نسخه‌های خطی مثنوی، از نسخه شماره ۵۵۴۷ کتابخانه یوسف آغاز قونیه، و نسخه شماره ۲۰۲۶ موزه مولانا، و نسخه دیگری موجود در کتابخانه ملی پاریس یاد می‌کند که در حواشی آنها ابیاتی با قید علامت ولدی یا ولد نوشته شده است.

باز وی از شرح اسعد دده، مثنوی‌خوان قرن نوزدهم، نقل می‌کند که در رمضان ۱۲۸۲ ق در صحن مسجد فاتح  در بساط کتابفروشی محمد افندی، مهتر صنف صحافان، مثنوی‌ای به خط سلطان ولد دیدم که به قیمت ۲۵ لیره به فروش رفت. اسعد دده می‌گوید: ابیاتی در حاشیه این نسخه به چشم می‌خورد که زیر آنها نام(امضای) ولد با مرکب سرخ اضافه شده بود.

اسعد دده توضیح می‌دهد: چون ابیات مذکور در حالی که مثنوی شریف را تحریر می‌فرمودند، به قلب الهام پیوند منیرشان ساطع می‌شد، آن معانی را به پیشگاه جناب مولانا، من کل الوجه اولینا، عرضه می‌داشتند، امر می‌فرمودند که آنها را در هامش مثنوی تحیریر کنند.

از این قرارا، شاید بتوان فرزند مولانا سلطان ولد را مبدأ و منشأ ابیاتی اضافی و الحاقی دانست که جسته و گریخته از همان زمان حیات مولانا در مثنوی راه جسته و به مرور زمان بر تعداد آنها افزوده است. سلطان ولد طبع شعری داشت و در حین کتابت مثنوی پدر، ابیاتی را به اقتفای آن و در همان حال و هوا می‌سرود و در کنار نسخه یادداشت می‌کرد. بعدها نیز که خلافت پدر رسماً به او رسید، می‌کوشید تا خود را مانند پدر سازد و به او تشبّه جوید و سه دفتر مثنوی ولدی، که در مقابل شش دفتر مثنوی مولانا سروده شده است، حاصل این تلاش است. تعداد ابیات سه دفتر مثنوی ولدی با تعداد ابیات شش دفتر مثنوی مولانا تقریباً برابر است(ابتدانامه در حدود ۱۰ هزار بیت، و رباب‌نامه حدود ۸ هزار بیت و انتهانامه اندکی بیش از هفت‌هزار، مجموغاً حدود ۲۵ هزار بیت).

موحد در ادامه به «شروع تحریفات عمدی» و «تصحیحات ذوقی» می‌پردازد و ادامه می‌دهد: نسخه م مورخ ۶۹۵ را می‌باید نقطه شروع تصرفات و تحریفاتی دانست که بعد از مرگ حسام الدین چلبی در متن مثنوی راه پیدا کرده و با گذشت زمان بر تعداد آنها افزوده است. این نسخه یک‌دهه پس از درگذشت حسام، در زمان خلافت سلطان ولد قلمی شده است. دگرسانی‌هایی که در آن دیده می‌شود محصول اشتباه بی‌دقتی و حواس‌پرتی یا بی‌سوادی کاتب نیست؛ تصرفات و تحریفاتی است که عالماً عامداً گرچه از سر حسن نیت، انجام شده است؛ یعنی ترتیب‌دهندگان نسخه خود را مجاز دانسته‌اند که مصلحت‌اندیشانه در کلام مولانا دست ببرند. به احتمال قریب به یقین این نسخه را برای خانقای تازه‌تأسیس شده در خارج قونیه نویسانیده‌اند.

مصحح مثنوی شریف معتقد است بسیاری از مشکلات در فهم معانی سر راست مثنوی، نتیجه بدخوانی یا اشتباه در خوانش ابیات است و اضافه می‌کند: در کتابت طبع جدید کلاً از رسم‌الخط کهن دوری جستیم و دستور خط مصوب فرهنسگستان زبان و ادب فارسی را، تا آنجا که توانستیم، به کار بستیم. ما با تقلی شایع که گمان می‌رود مولانا در سرودن شعر تا آخرین روزهای حیات بر دوام بوده است، موافق نیستیم. با برخی از صاحب‌نظران هم که رجوع مجدد شاعر برای بازنگری و پردازش ابیات را با هجوم حقایق بر ذهن و ضمیر او منافی خوانده‌اند، موافقت نداریم. …

تصحیح مثنوی شریف به کوشش موحد از سوی نشر هرمس منتشر شده است.

اگر مثنوی ندارید حتما این تصحیح را بخرید


شاهنامه با تصحیح خالقی

چاپ ششم شاهنامه فردوسی با تصحیح جلال خالقی مطلق منتشر شد . چاپ ششم و نفیس شاهنامه فردوسی با تصحیح جلال خالقی مطلق به همراه یادداشت ها و بیت یاب منتشر شد. به گزارش باشگاه شاهنامه پژوهان به نقل از مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی دوره ۸ جلدی از شاهنامه با متن کامل تصحیح انتقادی آن به‌کوشش دکتر خالقی مطلق و همکاران او، دکتر محمود امیدسالار (در دفتر ششم) و ابوالفضل خطیبی (در دفتر هفتم) در هشت جلد، ۴۰۵۸ صفحه و ۴۹۵۳۰ بیت انتشار یافته است. این تصحیح انتقادی – تحقیقی، پس از بررسی و ارزیابی حدود ۵۰ نسخه خطی شاهنامه از کتابخانه‌های مختلف و انتشار نتایج این بررسی‌ها در مقاله‌های متعدد و سرانجام گزینش ۱۶ نسخه از کهن‌ترین و معتبرترین آنها برای تصحیح، که به نظر شاهنامه‌شناسان نامدار ایرانی و اروپایی و امریکایی دقیق‌ترین و معتبرترین تصحیح شناسنامه ملی ما ایرانیان است، محصول بیش از نیم قرن کوشش خستگی‌ناپذیر دکتر خالقی مطلق (بیش از ۳۵ سال) و همکاران او ۱۵ سال است.  دوره ۳جلدی یادداشت های شاهنامه:این مجموعه یادداشت چهار بخش در ۳ مجلد است و شامل توضیح واژه‌ها و اصطلاحات و عبارات و نکات دستوری و شرح و تفسیر مصراع‌ها و بیت‌هاست. در کنار این کار اصلی، شرح برخی از مسائل تصحیح، پرداختن به مشکل وزن و قافیه، گفتگو در زیبایی و شیوایی یا معایب و نواقص لفظی و معنوی، سخن در هنر سخن‌پردازی و داستان‌سرایی، توضیح نکات مربوط به اسطوره و تاریخ و آیین‌ها و باورداشت‌ها و جز اینها، کمابیش موردتوجّه نگارنده بوده‌اند، ولی او همیشه کوشیده است تا از فراخ‌گویی بپرهیزد. در بیت یاب شاهنامه حجم بزرگ شاهنامه از یک سو و بیت های بسیاری از این کتاب، چه آنهایی که در متون دیگر آمده و چه آنهایی که در حافظۀ ایرانیان مانده است، ناگزیر می سازد که برای این کتاب یک بیت یاب یا کشف الابیاتی ساخته گردد . تا آنجا که نگارنده می شناسد، نخستین کشف الابیات شاهنامه را استاد دکترسیدمحمد دبیرسیاقی در دو مجلّد و براساس چاپی که خود ایشان از شاهنامه آماده ساخته بودند منتشر کردند (سلسلۀ انتشارات انجمن آثار ملی، تهران ١٣۵٠ ). دیگر کشف الابیاتیست که انتشارات هرمس برپایۀ چاپ مسکو و در پایان همین چاپ تهیه کرده است (دو مجلّد، تهران ۱۳۸۲).

همچنین نشر مروارید کتاب «ارج خرد»  را به اهتمام فرهاد اصلامی و معصومه نقی درستایش استاد جلال خالقی مطلق منتشر کرد.

این کتاب که به گفته ناشر به نوعی جشن‌نامه جلال خالقی مطلق و به پاس سی‌سال تحقیق و پژوهش این استاد گرانقدر نگاشته شده در بردارنده مقاله‌هایی با موضوع شاهنامه‌ی فردوسی است که توسط جمعی از اساتید و پژوهشگران زبان فارسی نگارش یافته است.

جلال خالقی مطلق استاد دانشگاه، پژوهشگر در زمینه زبان و ادبیات فارسی است.

وی متولد شهریور ۱۳۱۶ در تهران است و در سال ۱۳۴۹ موفق به اخذ درجه‌ دکتری از دانشگاه کلن با موضوع زنان در شاهنامه شد و از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۲ به تدریس زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایران در بخش ایران‌شناسی در دانشگاه هامبورگ مشغول بوده است

مهم‌ترین اثر وی تصحیح شاهنامه‌ فردوسی در هشت دفتر است که از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۶ در نیویورک زیرنظر احسان یارشاطر منتشر شد.

کتاب ارج نامه را نشر مروارید در ۵۷۲ صفحه و با قیمت ۶۷ هزار تومان منتشر کرده است.

 


«اسب‌ها و آدم‌ها» ویلیام فاکنر با ترجمه احمد اخوت

«اسب‌ها و آدم‌ها» در برگیرنده داستان‌هایی از ویلیام فاکنر نویسنده شهیر آمریکایی است که در تمامی آن‌ها اسب حضوری موثر دارد.

ویلیام فاکنر می‌نویسد: «در پرش با اسب از روی منانع، چیزی هست که جذبم می‌کند، آنچه باعث می‌شود احساس سرخوشی کنم. شاید این همان خطر پریدن با اسب است. هرچه هست من به این نیازمندم.»

احمد اخوت که در مجموعه «اسب‌ها و آدم‌ها» دست به گزینش و کنار هم چیدن داستان‌های فاکنر درباره اسب‌ها می‌زند، در توضیح کار خود می‌نویسد: «عکس‌های ویلیام فاکنر با اسب‌ها آن‌قدر زیادند که ازشان می‌توانیم آلبومی پرورق درست کنیم. او پنجاه و پنج سال است از این جهان رفته اما این عکس‌هایش هم (مانند دیگر عکس‌ها و نوشته‌هایش) به زندگی‌شان ادامه می‌دهند. مثلا این عکس فاکنر دم اصطبل خانه‌اش، رُوان‌اوک، با آخرین اسبش به اسم استون‌وال، عکسی معروف و بسیار دیده و منتشر‌شده:
یا عکس اوباجوکی، کنار اسب‌ها دم‌اصطبلی در حومه شهر لوئی‌ویل. (جوکی کسی است که فاکنر داستانی از روی او ساخت، شخصیتی که سر و کله‌اش در بعضی از داستان‌های فاکنر پیدا می‌شود، از جمله داستان ضربه ناجوانمردانه از شخص سوم که در مجموعه حاضر ترجمه‌اش را می‌خوانید.)»

اخوت در ادامه مقدمه‌اش می‌نویسد: «فاکنر از کودکی با اسب سروکار داشت. زمانی که دوازده سال بیشتر نداشت (سال ۱۹۰۹) دوسالی را در اصطبل پدرش، مور فاکنر، کار کرد و برای این کارش حقوق می‌گرفت. به‌ظاهر این اولین شغلش بود. پدرش اولین کسی بود که در شهر آکسفورد می‌سی‌سی‌پی (موطن نویسنده) اصطبل عمومی دایر کرد و در دوره‌ای از زندگی‌اش کار پرورش اسب راه انداخت. پیوند فاکنرِ نویسنده با روستا هم که نیاز به گفتن ندارد، شواهد زیبایش آن همه اثر که درباره دِه نوشت. (دهکده، جنگل بزرگ و داستان‌های همین مجموعه اسب‌ها و آدم‌ها. باز هم هستند.)


 

مجموعه شعر جدید سیدعلی صالحی در نمایشگاه

سید علی صالحی در نمایشگاه نقاشی خود در خانه هنرمندان ایران

تازه‌ترین مجموعه شعر سیدعلی صالحی با نام «سرود روح بزرگ» منتشر شده و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.

شعرهای این مجموعه که در ۵۰۰ صفحه با جلد گالینگور از سوی انتشارات نگاه به چاپ رسیده است، به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مربوط می‌شود.

به گفته شاعر، این کتاب بعد از یک سال انتظار منتشر شده است.

شعر پشت جلد کتاب:

وقتی همه

از دلبری دریا سخن می‌گویند

تو خاموش باش

خبر خاصی در راه نیست.

وقتی همه خاموشند

تو آرام برو

شکایت خاموشان را

با دریا در میان بگذار

حتما اتفاق خاصی رخ خواهد داد.

چترت را ببر

کبریت یادت نرود…

جلد اول مجموعه آثار سیدعلی صالحی نیز از سوی همین ناشر به چاپ هشتم رسیده است. همچنین گزینه شعر او توسط انتشارات مروارید به چاپ چهاردهم رسیده و در نمایشگاه کتاب (۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت در مصلا) در دسترس علاقه‌مندان است.

 


«هانا و بوطیقای ایوار» در نمایشگاه کتاب

جلد

مجموعه شعر «هانا و بوطیقای ایوار» سروده ساسان والی‌زاده که به تازگی منتشر شده است در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، در معرفی این کتاب عنوان شده است: «هانا و بوطیقای ایوار» ۴۰ شعر از شعرهای این شاعر و روزنامه‌نگار را دربرگرفته و چینش خلاق حروف و کلمات و تایپوگرافی واژگان اثری متفاوت را پدید آورده است.
در مقدمه کتاب آمده است:  «… و ناگهان شعر، در سال‌هایی که واژه مهجور بود. در جغرافیایی که بی‌باوری موج می‌زد. حرکتی اگر بود یا پیچیدن بود یا فرود آمدن، بی هیچ فرازی، بی هیچ ترازی. همه هیچ بود یا همه همهمه، بی هیچ دغدغه‌ای.
هور را نه چشمه خورشید که کورسوی سیگار دزد شب رو خواندند و کاغذ شعر را سند رسوایی و لکه حیض؛ البته شعری که بجوشد و بخروشد و بخراشد.
در چنین هنگامه‌ای ایوار از لب دیوار عادت قد کشید، دانهالی خُرد ولی با مایه برای حقیقت شعر و حقیقت زندگی و نشر شعر در این عصر بی تخفیف در قالب و قامتی استوار، هناسه‌ای و هانایی که هیبتی را سبب شد و جریانی را و شریانی را، با نسلی بی‌ادعا و بی‌سن ولی پرسنبه و سختکوش که به ثانیه‌های ثانویه می‌اندیشیدند و راحت جان را با عرقریزان روح قمار کردند. نسلی که نشان دادند شعر هم می‌تواند و اگر شعر توانست قصه هم می‌تواند و کاریکاتور هم و روزنامه‌نگاری هم و تئاتر و موسیقی هم، هماره و پرهیمنه.»
در بخشی دیگر از مقدمه نیز چنین آمده است: «اگر چه دور نیست به عادت همان عصر و ایوار همچنان این زایش‌ها و رویش‌ها انکار شود و آن همه بی‌تابی‌ها و بی‌قراری‌ها باطل خوانده شود و همین آدمک‌ها همه آن آدم‌ها را تکفیر کنند. اما در جوهر این جهش‌ها و در همه این قرارهای بی‌ساعت شعر همچنان هست، شعری که ناگهان در هبوطی ناگزیر ما را به گذشته پرتاب می‌کند، گذشته‌ای که طرز دیگری را در تراز بوطیقای زمان معرفی کرد. بوطیقای ایوار معبری است که هنوز دهلیزهای نامکشوف بسیار دارد و هانا – سروده‌ها نه یک رعشه در اعتدال زمین یا یک پریسکه در تاریکنای آسمان که کلمات بی‌لکنتی در قاموس احساس و رویای تعبیرشده‌ای در هجوم کابوس‌های خداوندگاران خسته است. بی هیچ شمایلی، بی هیچ تشریفی، بی هیچ هیاهویی.»
در ادامه معرفی کتاب می‌خوانیم: یکی از نکات بارز در خصوص این کتاب گرافیک آن است. از آن‌جا که شعر امروز دیداری و شنیداری است همه شعرها با گرافیکی متفاوت و با طراحی‌های خاص و تایپوگرافی سعی در تکمیل معنا کرده‌اند و در واقع طراحی فونت و طراحی کلمات، معنی را کامل کرده و اثری هنری را پدید آورده است.
تایپوگرافی و طراحی شعرها و مدیریت هنری کتاب را علی آقا حسین‌پور گرافیست و کارتونیست به عهده داشته است.
«هانا و بوطیقای ایوار» در ۶۸ صفحه با قیمت ۷۰۰۰ تومان در قطع رقعی از سوی نشر آژنگ منتشر شده است و در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (که از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت در مصلا در حال برگزاری است) با حضور اهل شعر و ادبیات رونمایی می‌شود.


 

فریبا وفی را همه کتابخوان‌ها می‌شناسند
مجموعه داستان بعدی این فهرست «بی‌باد بی‌پارو» نوشته فریبا وفی است. کمتر کتابخوانی است که اثری از وفی نخوانده باشد. نثر وفی شیوا و روان است و می‌توان به جرات گفت که این نویسنده رگ خواب خواننده ایرانی دستش است. وفی به این دلیل نویسنده محبوبی است که می‌تواند از دغدغه‌های همیشگی و پیش پا افتاده روزمره، داستانی پرکشش خلق کند. وفی مانند بسیاری از نویسندگان دیگر اسیر بازی‌های فرمی نشده و قصه‌گویی برای او در اولویت است. وفی از نقص‌ها و دردهای کوچکی می‌گوید که خرده‌خرده زندگی آدم‌ها را بی‌سرو صدا می‌جوند. آدم‌های قصه‌های وفی بی‌قرارند و بی‌قراری آنها عمیق و فلسفی نیست. آنها یا در جدال با گذشته‌اند یا عاجز از درک آینده. به زبان ساده‌تر تمام داستان‌های فریبا وفی بر تضادی استوار است که هسته اصلی ذات و حرکت زندگی انسانی است. کسانی که خواننده آثار وفی هستند نباید خواندن این مجموعه را که برگزیده بخش بهترین مجموعه داستان کوتاه در جایزه احمد محمود شد، از دست بدهند. این کتاب نامزد نهایی جوایز هفت اقلیم و جلال آل احمد نیز بوده است. ناشر این مجموعه داستان نشر چشمه است.

کتاب برگزیده‌ای که منتشر نمی‌شود!
«این سگ می‌خواهد رکسانا را بخورد»
نوشته قاسم کشکولی رمان برگزیده جایزه مهرگان ادب در سال جاری است. خواندن همان چند سطر اول کافیست تا خواننده را وارد ماجرای هولناکی کند که تا آخر رمان از آن رهایی نخواهد داشت. فضایی که بر رمان کشکولی حاکم است. «این سگ می‌خواهد…» موقعیت انسان شهری امروز ایران را به‌صورتی بیان می‌کند که بیش از آنکه مصداق بیرونی داشته باشد، مصداق درونی دارد. روحیات شخصیت داستان، توصیف و حتی بازتولید روحیات انسان مدرن شهری است که در آپارتمانی زندگی می‌کند و زیر نگاه‌های بی‌معنای دیگران (که حضور دارند و ندارند) درگیر همان روزمرگی‌هایی‌ است که برای همه این انسان‌های مدرن آشناست. کتابخوانان حرفه‌ای با این رمان قصه و فضاهای بکری را تجربه می‌کنند. این کتاب را انتشارات بوتیمار منتشر کرده است.

نویسنده‌ای خوش‌قلم و سهل‌خوان
دیگر برگزیده جایزه مهرگان ادب، مجموعه داستان «نوبت سگ‌ها» نوشته سروش چیت‌ساز است. سروش چیت‌ساز قصه‌گوی خوبی است. داستان‌هایش به شدت لایه‌بندی شده و در عین پیچیدگی‌های موضوعی، سهل‌خوان است. «نوبت سگ‌ها» نخستین مجموعه داستان اوست و برخلاف بسیاری مجموعه های اول که در این سال‌ها منتشر شده‌اند از پختگی و متانت زیادی برخوردار است. این البته اصلا به این معنی نیست که چیت‌ساز با تکنیک‌های معاصر آشنا نیست و راه مدرن نوشتن را نمی‌داند. اتفاقا شکل روایت و نحوه پیش بردن داستان یکی از چیره دستی‌های او به حساب می‌آید «نوبت سگ ها» مجموعه‌ای است مشتمل بر ١٣ داستان کوتاه و نیمه‌بلند که فضایی واقع گرایانه را دنبال می‌کنند. در اکثر آنها راوی یا شخصیت اول با تناقضی بنیادین با جهان درون و برونش روبه رو است: تناقضی که دست مایه پیش برد داستان‌هاست.

داستانی از عشق زمینی تا عشق الهی
«سنگی که نیفتاد»
اولین تجربه محمدعلی رکنی در حوزه رمان‌نویسی است. رکنی، داستان کوتاه هم می‌نویسد و در این زمینه هم دستی دارد او همچنین توانسته در جایزه خاتم رتبه اول را به دست آورد. کلید واژه این رمان، همان کهن الگوی عشق است که از عشق زمینی شروع و به عشق آسمانی و در نهایت خدا می‌رسد. زیر متن اثر را می‌توان متون کهن عرفانی ایرانی من جمله تذکره الاولیای عطار دانست. حرکت راوی در این رمان در سیر و سلوک و شناخت بهتر خود صورت می‌گیرد. از نظر نثر با داستانی یک دست روبه‌رو هستیم که نویسنده کوشیده لحن‌های مختلف را در کنار هم بسازد. این رمان برای کسانی که دوست دارند رمانی عاشقانه با پس زمینه مذهبی بخوانند بسیار مناسب است. ناشر این کتاب، کتابستان معرفت است. رمان «سنگی که نیفتاد» برگزیده جایزه شهید غنی‌پور  است.

بی‌کتابی؛ رمانی با حال و هوای قاجاری
آخرین رمان این فهرست، رمانی است به نام «بی کتابی» نوشته محمدرضا شرفی خبوشان. «بی‌کتابی» ماجرایی تاریخی را دستمایه خود قرار داده که در دوران قاجار رخ داده است و عموم مردم از آن بی‌خبرند: مظفرالدین‌شاه کتابداری به نام لسان‌الدوله را به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب می‌کند اما او با خیانت در امانت، بخش عظیمی از این میراث غنی، شامل هزاران نسخ نفیس خطی را به فروش می‌رساند. هر نسخه‌ و اوراقی از نسخ معروف در موزه‌های جهان است مربوط به این دوره است که این فرد از کتابخانه‌ها خارج کرده است. ماجرای به توپ بستن مجلس نیز از همزمان با این واقعه از جمله محورهای داستان است. شخصیت اصلی داستان دلال کتاب است که در این اثر به کتابسازی، کتابداری و صحافی و برخی هنرهای مرتبط با کتاب مشغول است و مخاطب را با جزییات تاریخ صنعت کتاب‌پردازی آشنا می‌کند. محمدرضا شرفی خبوشان، نویسنده و شاعر است که چندین مجموعه داستان و دفتر شعر را در کارنامه خود دارد. مجموعه داستان «بالای سر آب‌ها»، برنده‌ کتاب سال دفاع مقدس و کتاب «موهای تو خانه‌ ماهی‌هاست» برگزیده‌ پنجمین جشنواره‌ داستان انقلاب شده است. رمان «عاشقی به سبک ون‌گوگ» پنجمین اثر او نیز نامزد جایزه جلال بوده است. رمان «بی‌کتابی» نوشته محمدرضا شرفی‌خبوشان توانست در بخش بهترین رمان دهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد شایسته تقدیر شود.

جوایزی برای نویسنده درگذشته
رمان «کوچه ابرهای گمشده» نوشته زنده‌یاد کورش اسدی نامزد جوایزی چون هفت اقلیم  شد و توانست در جایزه داستان شیراز به عنوان رمان برگزیده معرفی شود.  «کوچه ابرهای گمشده» رمانی است که مخاطب خاص خود را می‌طلبد؛ همان مخاطبی که به زبان شاعرانه و پر از اوج و فرود اسدی آشنا است . این رمان تلخ با توصیفات و زبان فاخری که دارد هر رمان‌خوان حرفه‌ای را مسحور خود می‌کند. فضای رمان‌ «کوچه ابرهای گمشده» اگرچه فضایی سیال است اما درنهایت داستان در یک دوره تاریخی خاص، اتفاق می‌افتد که از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ما است. درواقع ما با نوعی گسست در فرهنگ، سیاست و در میان نسل‌ها مواجهیم و به‌تبع این رخداد همه‌چیز انگار دارد زیرورو می‌شود و تاریخ یا دورانِ دیگری فرامی‌رسد. این رمان  همچنین در جایزه مهرگان ادب در سال جاری توانست شایسته تقدیر شود.

زنی که با نوشته‌هایش معروف شد
رمان «ناتمامی» نوشته زهرا عبدی پیشنهادی است که طیف وسیع‌تری از مخاطب را شامل می‌شود. «ناتمامی» برنده جایزه ادبی هفت اقلیم و نامزد نهایی جوایز داستان شیراز و احمد محمود بوده است. زهرا عبدی زبان گرمی برای روایت دارد.  زبان «ناتمامی» در عین فاخر بودن زبانی خوش‌خوان و روان است. فضای این رمان به اثر قبلی این نویسنده «روز حلزون» بی شباهت نیست و کسانی که «روز حلزون » را دوست داشته‌اند می‌توانند با خیال راحت این رمان را در بسته خرید خود از نمایشگاه کتاب قرار دهند.  «روز حلزون» به زبان ایتالیایی  هم ترجمه و منتشر شده است. ناشر این رمان نشر چشمه است.


 

«کلاسیک‌های جیبی» در بازار کتاب

کتاب‌های پارسه

ترجمه کتاب‌های «بینوایان»، «میشل استروگف»، «سرود کریسمس»، «بوسه»، «کاساندرای زیبا»، «عشای ربانی ملحدان»، «کوسه مالدیو» و «هتل استنکلیف» به تازگی در قطع جیبی راهی بازار شده‌ است.

 این کتاب‌ها در مجموعه «کلاسیک‌های جیبی» منتشر شده که بنا بر اعلام، شامل آثار کوتاه و کمتر چاپ‌شده یا کمتر دیده‌شده نویسندگان بزرگ جهان است.

کتاب «بینوایان» نوشته ویکتور هوگو با ترجمه صدف محسنی در ۳۷۶ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۶ هزار تومان در  بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

در نوشته پشت جلد کتاب می‌خوانیم: از رمان‌هایی است که هر بار خواندنش حرف‌هایی تازه برای گفتن دارد و هر بار نیز احساسات مخاطبش را برمی‌انگیزد. ویکتور هوگو مهم‌ترین مقطع تاریخ فرانسه را در رمانی با شخصیت‌های زنده به تصویر کشیده است. نگاه‌ها و نفس‌های ژان والژان و رنجیدگی و شوریدگی کوزت را می‌شود در سطر سطر کتاب حس کرد.

همچنین  «میشل استروگف» نوشته ژول ورن با ترجمه صدف محسنی در ۲۸۲ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و بهای ۲۲ هزار تومان در نشر یادشده عرضه شده است.

در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: سرخ هم‌ رنگ خون است و هم عاشقی. وقتی عشق در میان شعله‌های آتش جنگ زبانه می‌کشد، نفرت و خشونت رنگی دیگر به خود می‌گیرد.

میشل استروگف از طنین آواز عشق و مهربانی در هیاهوی جنگی خانمان‌سوز می‌گوید.

همچنین درباره ژول ورن عنوان شده است: ژول ورن را به رمان‌های ماجراجویانه‌ و علمی- تخیلی‌اش می‌شناسند. «سفر» جزو لاینفک و عنصر محوری اکثر داستان‌های اوست. از سفر به آینده یا اعماق زمین گرفته تا فرسنگ‌ها زیر دریاها و جنگل‌های آفریقا. می‌گویند برخی عجایب داستانی و نوآوری‌ها خیالی او موجب اختراع همان مصنوعاتی شده که از تخیل ژون ورن سرچشمه گرفته بودند.

«میشل استروگف» نیز اگرچه با «سفر» عجین است اما حکایتی دگر دارد. داستانی است درباره یک فرمانده جنگی تزار که در سفری پرخطر و پرماجرا، به دنیال جلوگیری از دسیسه‌ای علیه میهن است.

دیگر کتاب تازه منتشرشده در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، «سرود کریسمس» نوشته چارلز دیکنز  است که با ترجمه وجیهه آیت‌اللهی در ۱۷۶ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۹هزار تومان راهی بازار شده است.

در پشت جلد کتاب می‌خوانیم: داستانی که بارها به فیلم و کارتون درآمده است. چارلز دیکنز استاد ترسیم فراز و فرودهای اجتماعی و برانگیختن احساسات است.

درباره نویسنده و کتاب همچنین عنوان شده است: «سرود کریسمس» در میان همه داستان‌ها و رمان‌های چارلز دیکنز اثری خوشبخت و خوش‌اقبال است. داستانی است نوستالژیک برای خوانندگان غربی و شیرین و احساسات‌برانگیز  برای همه مردم دنیا. چارلز دیکنز انگلیسی آن را در سال ۱۸۴۳، زمانی نوشت که شهرت جهانی یافته بود. اقبال و خوشبختی کتاب ناشی از همین شهرت نویسنده بوده و دیگر از آن‌رو که تا امروز فیلم‌ها و کارتون‌ها و نسخه‌های مصور بسیاری بر اساس آن تولید و به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. چارلز دیکنز بیش از هر چیز با رمان‌های «الیور توئیست» و «آرزوهای بزرگ» به قله موفقیت رسید.

 همچنین «بوسه» نوشته آنتون چخوف با ترجمه بهاره نوبهار در ۸۸ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهای ۸۰۰۰ تومان در نشر یادشده در دسترس عموم قرار گرفته است.

دو ولادیمیر، بوسه و انگورفرنگی داستان‌ها این کتاب هستند.

 در نوشته پشت جلد کتاب می‌خوانیم:  اگر می‌توانست تصور کند که بعد از ازدواج چقدر همه چیز غیرقابل تحمل، وحشتناک و نفرت‌انگیز می‌شود، دنیا را هم به پایش می‌ریختند تن به ازدواج نمی‌داد…

«کوسه مالدیو» نوشته هرمان ملویل دیگر کتاب چاپ‌شده در بنگاه نشر و ترجمه پارسه است که با  ترجمه علی مجتهدزاده در ۱۰۴ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و  بهای ۸۰۰۰ تومان منشر شده است.

در توضیحی کوتاه در ابتدای کتاب عنوان شده است: سه شعر اول کتاب (کوسه مالدیو، کوه یخ و جزایر رشک‌برانگیز) نخستین‌بار در سال ۱۸۸۸ در «جان مار و دیگر دریانوردان» منتشر شده‌اند. باقی در سال ۱۸۵۴ تحت مجموعه‌ای با نام «انکانتاداس یا جزیره سحرآمیز» منتشر شده که از میان آن‌ها قطعات هشتم و نهم حذف شده‌اند.

در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: دیرگاه شب که در ننوی خود آرمیده بودم، همچنان صدای حرکت آرام این سه غریبه وزین را بر عرشه تنگ کشتی می‌شنیدم. درجه حماقت یا عزم راسخ آن‌ها بسی غریب بود…

  همچنین کتاب  «هتل استنکلیف» نوشته شارلوت برونته با  ترجمه خجسته کیهان در ۱۲۸ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۸۵۰۰ تومان در نشر یادشده عرضه شده است.

درباره این کتاب عنوان شده است: «هتل استنکلیف» بخشی از افسانه انگریا بود که شارلوت برونته در دهه بیست زندگی با همکاری برانول، برادر کوچک‌ترش، نوشت. آن دو فضای انگریای مرفه و پرتلاطم به تحریر درآوردند که دوک پرشور و خوش‌سیمای زامورنا بر آن حکومت می‌کرد. او با مری پرسی ازدواج کرده بود که پدرش، لرد نورتنگرلند اخیرا شورش ناموفقش را علیه داماد خود رهبری کرده بود. ماجرای «هتل استنکلیف» که شارلوت برونته در ۱۸۳۸ یه تحریر درآورد، مربوط به زمانی است  که شورش سرکوب شده و خیانت همچنان در شهر زامورنا موج می‌زند.

در  پشت جلد کتاب عنوان شده است: جناب لرد خودش را روی صندلی کنار بانو جولیا انداخت، یک پا را دراز کرد و مانند یک فرانسوی عاشق به سمت او خم شد…

دیگر کتاب چاپ‌شده در نشر پارسه، «کاساندرای زیبا» نوشته جین آستین  با ترجمه ناهید طباطبایی در ۷۲ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهای ۸۰۰۰ تومان است.

«جک و آلیس»، «هنری و الیزا»، «کاساندرای زیبا» و «نامه سوم» داستان‌های این کتاب هستند.

در نوشته پشت جلد کتاب می‌خوانیم: دوشیره ماریا، نمی‌دانم چرا فکر می‌کنم که به اندازه دیشب برازنده نیستید، اما نیامدم که لباست را بررسی کنم، آمدم بگویم که پس‌فردا با ما شام می‌خورید، فردا نه، یادتان باشد…

 همچنین کتاب «عشای ربانی ملحدان» نوشته اونوره دوبالزاک با  ترجمه هانیه رجبی در ۸۱ صفحه، با شمارگان ۱۰۰۰ و قیمت ۸۰۰۰ تومان در نشر یادشده منتشر شده است.

عشای ربانی ملحدان و  سرباز وظیفه دو داستان این کتاب هستند.

 در نوشته پشت جلد کتاب  آمده است: او قطعا دسپلن بود؛ جراحی حاذق، خداناباوری باطنی و حالا، عابدی اتفاقی. رمز و راز ماجرا از همیشه بیشتر شده بود…

 

teleg
  nl


 

پاسخ


2 × = چهار