داریوش آشوری:

رندی در ادبیاتِ عرفانیِ فارسی یک مفهومِ نمادین و پرابهام‌ است. در شعرِ حافظ نیز یکی از محوری‌ترین و پُربسامدترین مفهوم‌‌ها ست و همچنین، در میدانِ بازی‌هایِ زبانیِ او، یکی از دشوارفهم‌ترین‌ها. من در کتابِ عرفان و رندی در شعرِ حافظ نخست کوشیده ام ردّ‌ِ تاریخیِ پیدایشِ این واژه و معنایِ اصلیِ آن را در زبانِ فارسی پیدا کنم، و سپس با دنبال کردنِ دگردیسیِ معناییِ آن در فضایِ ادبیّاتِ عرفانی، جایگاهِ معناییِ آن را در پیکربندیِ مفهوم‌ها در شعرِ حافظ بیابم، به‌ویژه در رویاروییِ دو مفهومِ زهد و رندی. اکنون در این پژوهش می‌خواهم از درِ یک رهیافتِ زبانی، با تحلیلِ یک خوشه‌یِ واژگانی، بارِ دیگر به معنایِ رندی و جهان‌بینیِ رندانه نزدیک شوم.

بشنوید: سخنرانی داریوش آشوری

کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ اثر داریوش آشوری

کتاب «عرفان و رندی در شعر حافظ» نوشته‌ی داریوش آشوری است. در این اثر، موضوع تلفیق دو مفهوم مهم «عرفان» و «رندی» در غزل‌های حافظ بحث و بررسی شده است. در توضیح پشت جلد اثر آمده است: «کتاب هستی‌شناسی حافظ نخستین بار در سال ۱۳۷۷ منتشر شده و از آن جا که با دیدگاهی نو و با اتکا به مفهوم‌ها و روش‌های علوم انسانی جدید به کندوکاو در اندیشه و جهان‌بینی خواجه شیراز می‌پرداخت، در میان حافظ‌دوستان و حافظ‌پژوهان بازتابی گسترده و چشمگیر داشت و بحث‌های بسیار بر انگیخت. کتاب حاضر همان کتاب است، اما همان دیدگاه و درونمایه را در پرتو مطالعه و پژوهش و تامل و اندیشه بیشتر، با استدلالی پرورده‌تر و پخته‌تر و کامل‌تر عرضه می‌کند. هدف اصلی این پژوهش نشان دادن پیوند و درهم‌تنیدگی «عرفان» و «رندی» در شعر حافظ و شناختن آن منطق درونی هدایت‌کننده‌ای است که تمامی نمادها و مفهوم‌ها و تعبیرهای گوناگون و پرمعنای او را یگانگی می‌بخشد و به کمک آن می‌توان جهان معنا و اندیشه حافظ را بازیافت و باز ساخت.» کتاب «عرفان و رندی در شعر حافظ» نوشته‌ی داریوش آشوری از سوی نشر مرکز منتشر و روانه‌ی بازار کتاب شده است.

دانلود مقاله عرفان و رندی در شعر حافظ


پروفایل کتاب:

:  نقد ادبی
:  عرفان و رندی در شعر حافظ
:  نقد و تفسیر
داریوش آشوری
:   نشر مرکز
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۴۰۲
:  ۳۷۵,۰۰۰ ریال


 

 

د

teleg
  nl


 

پاسخ


یک × = 9