تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ابتکار عمل امام خمینی(ره) مبنی بر اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نبود شاید امروز دیگر موضوع فلسطین مطرح نبود.

رفتن به منبع
Author: تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ابتکار عمل امام خمینی(ره) مبنی بر اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نبود شاید امروز دیگر موضوع فلسطین مطرح نبود.

تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ابتکار عمل امام خمینی(ره) مبنی بر اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نبود شاید امروز دیگر موضوع فلسطین مطرح نبود.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl