ارومیه- ایرنا- مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی گفت: خیّران تاکنون ۴۵۰ میلیون ریال برای احداث نخستین کتابخانه خیرساز این استان در میاندوآب هزینه کرده اند.

رفتن به منبع
Author: ارومیه- ایرنا- مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی گفت: خیّران تاکنون ۴۵۰ میلیون ریال برای احداث نخستین کتابخانه خیرساز این استان در میاندوآب هزینه کرده اند.

ارومیه- ایرنا- مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی گفت: خیّران تاکنون ۴۵۰ میلیون ریال برای احداث نخستین کتابخانه خیرساز این استان در میاندوآب هزینه کرده اند.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl