بجنورد- ایرنا- نمایشگاه گروهی آوای رنگ ها روز یکشنبه به منظور شناسایی و معرفی استعدادها و ظرفیت های هنری هنرمندان خراسان شمالی در نگارخانه بجنورد گشایش یافت.

رفتن به منبع
Author: بجنورد- ایرنا- نمایشگاه گروهی آوای رنگ ها روز یکشنبه به منظور شناسایی و معرفی استعدادها و ظرفیت های هنری هنرمندان خراسان شمالی در نگارخانه بجنورد گشایش یافت.

بجنورد- ایرنا- نمایشگاه گروهی آوای رنگ ها روز یکشنبه به منظور شناسایی و معرفی استعدادها و ظرفیت های هنری هنرمندان خراسان شمالی در نگارخانه بجنورد گشایش یافت.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl