قزوین-ایرنا-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با بیان اینکه فرصت های شغلی در هر منطقه باید شناسایی شوند، گفت: این در حالی است که هر گونه خدمت‌رسانی در مناطق محروم باید با پیوست‌های فرهنگی همراه باشد.

رفتن به منبع
Author: قزوین-ایرنا-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با بیان اینکه فرصت های شغلی در هر منطقه باید شناسایی شوند، گفت: این در حالی است که هر گونه خدمت‌رسانی در مناطق محروم باید با پیوست‌های فرهنگی همراه باشد.

قزوین-ایرنا-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با بیان اینکه فرصت های شغلی در هر منطقه باید شناسایی شوند، گفت: این در حالی است که هر گونه خدمت‌رسانی در مناطق محروم باید با پیوست‌های فرهنگی همراه باشد.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl