ارومیه- ایرنا- معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۱۴۴ جلد کتاب در این استان منتشر شد.

رفتن به منبع
Author: ارومیه- ایرنا- معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۱۴۴ جلد کتاب در این استان منتشر شد.

ارومیه- ایرنا- معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۱۴۴ جلد کتاب در این استان منتشر شد.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl