سنندج – ایرنا – فرماندار کامیاران گفت: همت دستگاه های دولتی در جهت تقویت مالی انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری این شهرستان است.

رفتن به منبع
Author: سنندج – ایرنا – فرماندار کامیاران گفت: همت دستگاه های دولتی در جهت تقویت مالی انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری این شهرستان است.

سنندج – ایرنا – فرماندار کامیاران گفت: همت دستگاه های دولتی در جهت تقویت مالی انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری این شهرستان است.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl