اصفهان – ایرنا – رئیس هیات مدیره سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد از رونمایی و اضافه شدن هشت هزار و ۵۰۰ جلد کتاب جدید در ۲ هزار عنوان به کتابخانه های این شهرستان خبر داد.

رفتن به منبع
Author: اصفهان – ایرنا – رئیس هیات مدیره سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد از رونمایی و اضافه شدن هشت هزار و ۵۰۰ جلد کتاب جدید در ۲ هزار عنوان به کتابخانه های این شهرستان خبر داد.

اصفهان – ایرنا – رئیس هیات مدیره سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد از رونمایی و اضافه شدن هشت هزار و ۵۰۰ جلد کتاب جدید در ۲ هزار عنوان به کتابخانه های این شهرستان خبر داد.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl