سنندج – ایرنا – مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر سقز گفت: یک هزار و ۲۰۰ هنرمند از ۱۵ استان کشور در چهار بخش مسابقات قرآنی، کاریکاتور، فیلم کوتاه و تئاتر خیابانی هفته فرهنگی شهروند در این شهر حضور دارند.

رفتن به منبع
Author: سنندج – ایرنا – مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر سقز گفت: یک هزار و ۲۰۰ هنرمند از ۱۵ استان کشور در چهار بخش مسابقات قرآنی، کاریکاتور، فیلم کوتاه و تئاتر خیابانی هفته فرهنگی شهروند در این شهر حضور دارند.

سنندج – ایرنا – مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر سقز گفت: یک هزار و ۲۰۰ هنرمند از ۱۵ استان کشور در چهار بخش مسابقات قرآنی، کاریکاتور، فیلم کوتاه و تئاتر خیابانی هفته فرهنگی شهروند در این شهر حضور دارند.


Powered by WPeMatico

teleg
  nl