یکشنبه, مهر ۱, ۱۳۹۷
برچسب ها آنتوآن چخوف

برچسب: آنتوآن چخوف

نویسندگان و چالش بیماری

- احسان رضایی: در زمان تبداری سهراب، پرنده بیشتر نمی خوانده بلکه فعالیت مغزی شاعر بیشتر بوده، قشنگ تر هم نمی خوانده بلکه روش...