یکشنبه, مهر ۱, ۱۳۹۷
برچسب ها حافظ شناسی

برچسب: حافظ شناسی

بشنوید: عرفان و رندی در شعر حافظ

داریوش آشوری: رندی در ادبیاتِ عرفانیِ فارسی یک مفهومِ نمادین و پرابهام‌ است. در شعرِ حافظ نیز یکی از محوری‌ترین و پُربسامدترین مفهوم‌‌ها ست و...

درسگفتارهای حافظ شناسی ؛ بهاءالدین خرمشاهی

  مجموعه درسگفتارهای حافظ شناسی بهاءالدین خرمشاهی یکی از بهترین مجموعه های آموزشی برای آشنایی با شعر حافظ و ارجاعات آن به نصوص دینی (قرآن...