جمعه, مرداد ۲۶, ۱۳۹۷
برچسب ها مقلات محمدعلی مرادی

برچسب: مقلات محمدعلی مرادی

تعارض امید و واقعیت

چگونه امید در این جهان می‌تواند امکان داشته باشد و چگونه می‌توان از این واقعیت جهان که ترس، وحشت، خشونت و نابسامانی است، فراتر رفت و جهانی دیگر برساخت که جهانی مملو از زندگی، صلح، دوستی و عدم خشونت باشد؛ در واقع جهانی که هنوز نیست و باید در پی این جهان بیاید.