سه شنبه, اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
برچسب ها یوسا

برچسب: یوسا

از قهرمانان فروتن یوسا چه میدانید؟

به نظر من نویسنده ها در روزگار ما قدرت چندانی ندارند. در گذشته فرق می کرد؛ نویسندگان افرادی محسوب می شدند که می شد...