آوانگارد : واکنش عموپورنگ به قتل رومینا

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب واکنش عموپورنگ به قتل رومینا مشاهده می کنید

قصه ای که بارها تکرار شده و همه خسته از تکرار آنند.به راستی وقوع این دسته از فجایع در یک جامعه ریشه در چه چیزهایی میتواند داشته باشد. هنوز در شوکم ! باور کردنی نیست… ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir