آوانگارد : محور اوشان به فشم مسدود شد

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب محور اوشان به فشم مسدود شد مشاهده می کنید

محور اوشان به فشم بر اثر رانش کوه مسدود شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir