آوانگارد : مدال روسیه بر سینه ابومهدی المهندس

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب مدال روسیه بر سینه ابومهدی المهندس مشاهده می کنید

المیادین برای اولین بار تصاویر شهید ابومهدی المهندس را که مدال روسیه را دریافت کرده، منتشر کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir