آوانگارد : آتش، دامنِ وزارت‌خانه‌های لبنان را گرفت

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب آتش، دامنِ وزارت‌خانه‌های لبنان را گرفت مشاهده می کنید

معترضان به داخل ساختمان وزارت‌خانه‌ها رفته و اسناد دولتی را به خیابان پرتاب کرده و آنجا را آتش زدند.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir