آوانگارد : ۷۵ سال؛ سن امید به زندگی در ایران

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب ۷۵ سال؛ سن امید به زندگی در ایران مشاهده می کنید

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هر ایرانی به طور متوسط ١٠.٣ بار در سال با سیستم بهداشت و درمان مواجهه دارد و در حوزه بستری از هر هزار ایرانی، سالی ١٤٠ نفر بستری می‌شوند.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir