آوانگارد : استخراج آنتی‌بیوتیک از دل دریاچه‌های شور کشور

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب استخراج آنتی‌بیوتیک از دل دریاچه‌های شور کشور مشاهده می کنید
اکتینومیسـت ها، گروه بـزرگ و متنوعی از باسیل‌های گرم مثبت هستند که محیط زندگی آن‌ها، خاک بوده و بسیاری از آن‌ها، علاوه بر ویژگـی ساپروفیتی یا گندخواری، قابلیت بیماری‌زایی نیز دارند.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir