آوانگارد : کمک فائو به ایران برای مدیریت خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب کمک فائو به ایران برای مدیریت خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه مشاهده می کنید
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای مدیریت خشکسالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کمک ایران آمد.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir