آوانگارد : هیچ روستایی ۱۰۰ درصد تخریب نشده است

در آوانگارد avangardsite.ir مطلب هیچ روستایی ۱۰۰ درصد تخریب نشده است مشاهده می کنید
به محض وقوع زلزله ۲۴ تیم ارزیاب به منطقه اعزام شده که بر اساس آمار هیچ روستایی ۱۰۰ درصد تخریب نشده است.
ممنون بابت بازدید از سایت avangardsite.ir